ทีวีไทยเข้าถ่ายทำเรื่อง ลำไย
เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2552 ผศ.พาวิน มะโนชัย ผอ.สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร,
ผศ. ดร.ธีรนุช เจริญกิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้ และนายพิชัย สมบูรณ์วงศ์
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร ให้การต้อนรับทีมงานจาก สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ในการถ่ายทำ
เรื่องการผลิตลำไย ไม่ว่าจะเป็นการตัดแต่งกิ่ง การทำลำไยนอกฤดูของศูนย์วิจัยและพัฒนาลำไยแม่โจ้

 
 
 
  
 
 

[ภาพกิจกรรมทั้งหมด] [หน้า 1] [หน้า 2]

www.mju.ac.th/prmaejo
ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เบอร์โทรศัพท์ 053-873046-7, 053-873051
เข้าเว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์
ผู้ดูแลระบบ : นิรุต ทองสุก