Home | Site Map | Version :
 
 

Notice: Undefined index: pageid in D:\Web Site\www.mju.ac.th\mju2015\News_Event.php on line 175
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

“แม่แจ่มโมเดล” คืนพื้นที่ป่าเขาหัวโล้น โครงการที่แม่โจ้ใช้หลักแนวทางพระราชดำริ และได้รับความสำเร็จจากความร่วมมือของชุมชน
พิธีมอบอุปกรณ์การศึกษาและรางวัลจากการประกวด
ม.แม่โจ้ MOU ร่วมกับ อำเภอสันทราย เพื่อขับเคลื่อนงานบริการวิชาการแก่ชุมชนเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วม
อธิการบดีร่วมพิธีมอบปริญญาบัตร Vanung University ไต้หวัน และเยี่ยมชมฟาร์มท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้บริหารและหัวหน้างานภายในสำนักงานอธิการบดี
โครงการอบรมสัมมนาการผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์
กงกุลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบอธิการบดีเพื่อปรึกษาหารือนักศึกษาแลกเปลี่ยนและทุนการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ผลงานแข่งขันโครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สังคม ประจำปี 2558
งานเลี้ยงสังสรรค์เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
มหกรรมมวยโลกการกุศล รวมพลคนแม่โจ้ ศึกกำปั้นสะท้านโลก
     ข้อมูลหน้า :
 
img_menu
ศิษย์เก่า
   
ปฏิทินกิจกรรม
More
 
 
 

 
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย | หน่วยงาน | การศึกษา | วิจัยและบริการวิชาการ | รอบรั้วมหาวิทยาลัย
ข่าวกิจกรรม | ข่าวประกาศทั่วไป | ข่าวรับสมัครงาน | ข่าวประกวดราคา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่เฉลิมพระเกียรติ | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
MJU CHANNEL | MJU Radio