สอบ PRETEST คม250 เคมีอินทรีย์ ภาคเรียนที่ 2/2554
กำหนดการสอบ เวลาสอบ PRETEST
 พุธ 2 พ.ย. 54 14.00-15.00 น. ผลสอบ
 พฤหัสบดี 3 พ.ย. 54 09.00-10.00 น.
12.00-13.00 น.
16.00-15.00 น.
ผลสอบ
ผลสอบ
ผลสอบ
  ศุกร์ 4 พ.ย. 54 12.00-13.00 น. ผลสอบ