มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ มุ่งพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน
 
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
เข้าสู่เว็บไซต์สถานีข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้