Home | Site Map |          Version :
 
 
EVENT CALENDAR »
 
MJU LINKS
สอบวัดมาตรฐาน ICt
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
LMS
ห้องพัก
เว็บไซต์เกษตรอินทรีย์
mju timeline
MIS MJU
 
MJU NEWS & EVENT
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประกาศ
 • การศึกษาต่อ
 • สมัครงาน
 • ประกวดราคา
 
สาขาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน จัดโครงการหนึ่งทศวรรษการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนตามรอยพ่อ
ผู้แทนสมุหราชองครักษ์ตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมความพร้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2556-2557 (ครั้งที่37)
พิธีประทานน้ำหลวงอาบศพ รองศาสตราจารย์อาคม กาญจนประโชติ อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ (ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 33)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีบรรจุหัวใจ “พระพุทธสายพิรุณ” พระประธานประจำมหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสร้างเครือข่ายนิสิตนัก Youth Ombudsman
 
 
 
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1135 (ครั้งที่2)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1132 (ครั้งที่2)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1133 (ครั้งที่2)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่1134 (ครั้งที่2)
 • คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1125 (ครั้งที่ 2)
 •  
   
   
   
  INFORMATION & SERVICE
  นักศึกษา
  บุคลากร
  ศิษย์เก่า
  ผู้สนใจเข้าศึกษา
  ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
  ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
  bulletกยศ. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  แบบสำรวจภาวะการหางานทำบัณฑิตแบบสำรวจภาวะการหางานทำ
      ของบัณฑิต
  เว็บไซต์ วิชาการ บริการ     สารสนเทศ และชุมชนแม่โจ้
  ปฏิทินการศึกษา
  รายงานประจำปี 2556
  สายตรงอธิการบดี
   

                  
  facebook
  twitter
  mail mju
   
  QR Code MJU
   
  AEC
  mju website pool