Home | Site Map |          Version :
 
 
EVENT CALENDAR »
 
MJU LINKS
สอบวัดมาตรฐาน ICt
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
LMS
ห้องพัก
เว็บไซต์เกษตรอินทรีย์
mju timeline
MIS MJU
 
MJU NEWS & EVENT
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประกาศ
 • การศึกษาต่อ
 • สมัครงาน
 • ประกวดราคา
 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง พื้นที่ชุมชนเทศบาลตำบลหนองจ๊อม
ม.แม่โจ้ จับมือ โรงเรียนลำปางกัลยาณี พัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์
อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารมอบนโยบายการบริหารงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
อาจารย์และนักศึกษาปริญญาตรี จาก College of Agriculture and Natural Resources National Chung Hsing University, ไต้หวัน ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพปลอดภัย และสมุนไพรอินทรีย์ สู่สากล
 
 
 
 • รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 947 สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร (ครั้งที่3)
 • รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1043 สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 305สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ(ครั้งที่ 2)
 • รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1056 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 2)
 • รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1051 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 2)
 •  
   
   
   
  INFORMATION & SERVICE
  นักศึกษา
  บุคลากร
  ศิษย์เก่า
  ผู้สนใจเข้าศึกษา
  ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
  ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

  กยศ. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

  แบบสำรวจภาวะการหางานทำบัณฑิตแบบสำรวจภาวะการหางานทำ
        ของบัณฑิต
  สายตรงอธิการบดี
  เว็บไซต์ วิชาการ บริการ       สารสนเทศ และชุมชนแม่โจ้
  ปฏิทินการศึกษา
  ขอรหัสเข้าเรียนภาษาอังกฤษ Online
  รายงานประจำปี 2556
   

                  
  facebook
  twitter
  mail mju
   
  QR Code MJU
  AEC
  mju website pool