Home | Site Map |          Version :
 
 
EVENT CALENDAR »
 
MJU LINKS
สอบวัดมาตรฐาน ICt
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
LMS
ห้องพัก
เว็บไซต์เกษตรอินทรีย์
mju timeline
MIS MJU
 
MJU NEWS & EVENT
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประกาศ
 • การศึกษาต่อ
 • สมัครงาน
 • ประกวดราคา
 
 
 
 • คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลับตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาเอก (ครั้งที่ 3)
 • คณะสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ วุฒิปริญญาโท-เอก (ครั้งที่ 5)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (บริหารคนเก่ง) จำนวน 7 อัตรา
 • คณะผลิตกรรมการเกษตร รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก (ครั้งที่ 3)
 • สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 อัตรา
 •  
   
   
   
  INFORMATION & SERVICE
  นักศึกษา
  บุคลากร
  ศิษย์เก่า
  ผู้สนใจเข้าศึกษา
  ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
  ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

  กยศ. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

  แบบสำรวจภาวะการหางานทำบัณฑิตแบบสำรวจภาวะการหางานทำ
        ของบัณฑิต
  สายตรงอธิการบดี
  เว็บไซต์ วิชาการ บริการ       สารสนเทศ และชุมชนแม่โจ้
  ปฏิทินการศึกษา
  ขอรหัสเข้าเรียนภาษาอังกฤษ Online
  รายงานประจำปี 2556
   

                  
  facebook
  twitter
  mail mju
   
  QR Code MJU
   
  AEC
  mju website pool