Home | Site Map |          Version :
 
 
EVENT CALENDAR »
 
MJU LINKS
สอบวัดมาตรฐาน ICt
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
LMS
ห้องพัก
เว็บไซต์เกษตรอินทรีย์
mju timeline
MIS MJU
 
MJU NEWS & EVENT
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประกาศ
 • การศึกษาต่อ
 • สมัครงาน
 • ประกวดราคา
 
 
 
 • สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJUBI) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 • สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJUBI) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • รับสม้ครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร์(ครั้งที่ 1)
 • รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1124 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ครั้งที่ 1)
 • ขยายระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 554 สังกัดคณะบริหารธุรกิจ (ครั้งที่ 2)
 •  
   
   
   
  INFORMATION & SERVICE
  นักศึกษา
  บุคลากร
  ศิษย์เก่า
  ผู้สนใจเข้าศึกษา
  ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
  ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
  bulletกยศ. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  แบบสำรวจภาวะการหางานทำบัณฑิตแบบสำรวจภาวะการหางานทำ
      ของบัณฑิต
  เว็บไซต์ วิชาการ บริการ     สารสนเทศ และชุมชนแม่โจ้
  ปฏิทินการศึกษา
  รายงานประจำปี 2556
  สายตรงอธิการบดี
   

                  
  facebook
  twitter
  mail mju
   
  QR Code MJU
   
  รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
  AEC
  mju website pool