Home | Site Map |          Version :
 
 
EVENT CALENDAR »
 
MJU LINKS
สอบวัดมาตรฐาน ICt
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
LMS
ห้องพัก
เว็บไซต์เกษตรอินทรีย์
mju timeline
MIS MJU
 
MJU NEWS & EVENT
  • ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประกาศ
  • การศึกษาต่อ
  • สมัครงาน
  • ประกวดราคา
 
ผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษา ประจำปี 2558 ปราศรัยเพื่อนำเสนอนโยบายของผู้สมัคร
ม.แม่โจ้-แพร่ จัดโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนรากฐาน
อธิการบดีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นักวิจัยแม่โจ้ที่คว้ารางวัลผลงานวิจัยนวัตกรรม จากกรุงวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเข้าศึกษาดูงานการใช้โปรแกรม Speexx Online
บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติ จากประเทศมาเลเซีย
 
 
 
 
 
INFORMATION & SERVICE
นักศึกษา
บุคลากร
ศิษย์เก่า
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
bulletกยศ. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
แบบสำรวจภาวะการหางานทำบัณฑิตแบบสำรวจภาวะการหางานทำ
    ของบัณฑิต
เว็บไซต์ วิชาการ บริการ     สารสนเทศ และชุมชนแม่โจ้
ปฏิทินการศึกษา
รายงานประจำปี 2556
สายตรงอธิการบดี
 

                
facebook
twitter
mail mju
 
QR Code MJU
 
รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
AEC
mju website pool