Home | Site Map |          Version :
 
 
EVENT CALENDAR »
 
MJU LINKS
สอบวัดมาตรฐาน ICt
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
LMS
ห้องพัก
เว็บไซต์เกษตรอินทรีย์
mju timeline
MIS MJU
 
MJU NEWS & EVENT
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประกาศ
 • การศึกษาต่อ
 • สมัครงาน
 • ประกวดราคา
 
ทีมงานรายการเกษตร ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ถ่ายทำรายการสารคดีข่าวของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดกิจกรรมตักบาตรทุกวันศุกร์สิ้นเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 เชียงใหม่ จัดงานอัจฉริยะคนพิการเชียงใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน
ม.แม่โจ้ บันทึกข้อตกความร่วมมือกับ ทต.บุญเรือง พัฒนาพื้นที่เพื่อเตรียมจัดตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้-เชียงของ
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ถ่ายทำสารคดีข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง “ความมั่นคงด้านอาหารโปรตีนจากสัตว์น้ำแก่ชาวนาและการอนุรักษ์ปลาไทยพื้นเมือง”
 
 
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ขุมพร รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 779 (ครั้งที่ 1)
 • คณะสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1138 (ครั้งที่ 2)
 • คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ 1069 (ครั้งที่ 5)
 • วิทยาลัยบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา (ครั้งที่ 2)
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนฯ ตำแหน่งอาจารย์
 •  
   
   
   
  INFORMATION & SERVICE
  นักศึกษา
  บุคลากร
  ศิษย์เก่า
  ผู้สนใจเข้าศึกษา
  ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
  ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
  bulletกยศ. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  แบบสำรวจภาวะการหางานทำบัณฑิตแบบสำรวจภาวะการหางานทำ
      ของบัณฑิต
  เว็บไซต์ วิชาการ บริการ     สารสนเทศ และชุมชนแม่โจ้
  ปฏิทินการศึกษา
  รายงานประจำปี 2556
  สายตรงอธิการบดี
   

                  
  facebook
  twitter
  mail mju
   
  QR Code MJU
   
  AEC
  mju website pool