Home | Site Map |          Version :
 
 
EVENT CALENDAR »
 
MJU LINKS
สอบวัดมาตรฐาน ICt
สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
LMS
ห้องพัก
เว็บไซต์เกษตรอินทรีย์
mju timeline
MIS MJU
 
MJU NEWS & EVENT
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวประกาศ
 • การศึกษาต่อ
 • สมัครงาน
 • ประกวดราคา
 
ม.แม่โจ้-แพร่ จัดโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนรากฐาน
อธิการบดีมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่นักวิจัยแม่โจ้ที่คว้ารางวัลผลงานวิจัยนวัตกรรม จากกรุงวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเข้าศึกษาดูงานการใช้โปรแกรม Speexx Online
บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้ารางวัลจากการนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการนานาชาติ จากประเทศมาเลเซีย
อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณสุมล ยศสุข ภรรยาของนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้
 
 
 • คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ครั้งที่ 4)
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 031 ตำแหน่งอาจารย์ (ครั้งที่ 1)
 • สำนักหอสมุด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ (ครั้งที่ 2)
 • วิทยาลัยบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ครั้งที่ 4)
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่-เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเลขที่ 305 ตำแหน่งอาจารย์ (ครั้งที่ 4)
 •  
   
   
   
  INFORMATION & SERVICE
  นักศึกษา
  บุคลากร
  ศิษย์เก่า
  ผู้สนใจเข้าศึกษา
  ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
  ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
  bulletกยศ. กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
  แบบสำรวจภาวะการหางานทำบัณฑิตแบบสำรวจภาวะการหางานทำ
      ของบัณฑิต
  เว็บไซต์ วิชาการ บริการ     สารสนเทศ และชุมชนแม่โจ้
  ปฏิทินการศึกษา
  รายงานประจำปี 2556
  สายตรงอธิการบดี
   

                  
  facebook
  twitter
  mail mju
   
  QR Code MJU
   
  รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
  AEC
  mju website pool